Vízia

Na území Miestnej akčnej skupiny Magura – Strážov žijú ľudia, ktorí tu nachádzajú svoje uplatnenie a sebarealizáciu, pre svoje aktivity využívajú v značnej miere potenciál územia, ponúkané služby spĺňajú náročné požiadavky nielen jeho obyvateľov, ale aj návštevníkov a turistov, čisté a zdravé prostredie im ponúka priestor pre oddych a relax.

Strategický cieľ

Vytvorenie konkurencieschopného regiónu predovšetkým v oblasti cestovného ruchu a skvalitnenie života jeho obyvateľov do roku 2023 prostredníctvom vytvárania podmienok pre uplatnenie jeho obyvateľov a rozvoj destinácie s využitím potenciálu územia, zavádzaním inovatívnych prvkov a podporou spolupráce medzi jednotlivými subjektmi v mikroregióne.