Vážení občania,

chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám prispeli svojou odpoveďou do dotazníka o budúcom rozvoji nášho regiónu. Dotazník bol anonymný a odpovede boli výhradne použité pre potreby MAS pri príprave stratégie CLLD.  

                                                                                                 Ešte raz ďakujeme za Vašu ochotu a čas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí občania,

v rámci nového programového odobia 2014-2020 sa pre územie MAS Magura-Strážov pripravuje stratégia CLLD (komunitou vedený miestny rozvoj), ktorá bude základným predpokladom pre implementáciu prístupu LEADER na území MAS.  Preto si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie verejnej mienky. Máte šancu vyjadriť svoje názory a predstavy o smerovaní a budúcom rozvoji nášho mikroregiónu. Získané výsledky budú spracované a použité v stratégii CLLD. 

Dotazník môžete vyplniť online na nasledujúcom odkaze: goo.gl/forms/YG0qGujjRy