Informácia o projekte Prevádzkové náklady MAS MAGURA STRÁŽOV spojené s riadením uskutočnovania stratégie CLLD