Stratégia CLLD na obdobie 2014-2020 bola vypracovaná a odovzdaná na Ministerstve pôdohospodárstva SR. 

Termín odovzdania bol do 15.12. 2015. 

Bližšie informácie o stratégii sa môžete dočítať v záložke Prístup Leader -  Zameranie stratégie.

 

Vo fotogalérii sú umiestnené fotky z príprav stratégie CLLD, pracovných seminárov, ktoré sa konali v kultúrnom dome v Šútovciach.