Výzva č. 2/MAS_099/OH/2020 na výber odborných hodnotiteľov vyhlásená

 

MAS MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.5. -  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose
 
 

Výzva č. 2.MAS_099.OH.2020 - 7.5.docx (66500)

 

Výzva č. 1/MAS_099/OH/2020 na výber odborných hodnotiteľov vyhlásená

 

MAS MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose

Výzva č. 1.MAS_099.OH.2020 - 7.4.docx (66722)
 

 

Výzva MAS_099/7.5/2. vyhlásená 

 
Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Magura -Strážov) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 31.12.2019 do 13.04. 2020. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0907 797 954, mas.magurastrazov@gmail.com

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 31.12.2019

Dátum uzavretia: 13.04.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:


za zdroj EÚ: 90 000,00 €
za zdroj ŠR: 30 000,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Výzva MAS 7.5.pdf (931254)

Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov pr _12.12.2019.pdf (1,6 MB)

 

príloy na stiahnutie:

https://www.apa.sk/index.php?navID=797&id=9491

 

Výzva MAS_099/7.4/1. vyhlásená 

 

 Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Magura -Strážov) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)Dĺžka trvania výzvy je od 31.12.2019 do 20.04.2020. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0907 797 954, mas.magurastrazov@gmail.com

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 31.12.2019

Dátum uzavretia: 20.04.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:


za zdroj EÚ: 150 000,00 €
za zdroj ŠR: 50 000,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Výzva MAS 7.4.pdf (935989)
 
 
prílohy na stiahnutie:
 
 

Schválený harmonogram výziev na rok 2019 PRV

 

Harmonogram výziev MAS MAGURA STRÁŽOV pre rok 2019.docx (49,2 kB)