Výzva č. 3/MAS_099/OH/2020 na výber odborných hodnotiteľov vyhlásená
MAS MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.
Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose

 

Výzva MAS_099/7.4/2. vyhlásená 

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Magura -Strážov) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 27.01.2021 do 19.03. 2021. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0907 797 954, mas.magurastrazov@gmail.com

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 27.01.2021

Dátum uzavretia: 19.03.2021

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:


za zdroj EÚ: 71 664,62 €
za zdroj ŠR: 23 888,21 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Výzva MAS - CLLD - MAS_099 7.4_2.pdf (1025120)

prílohy na stiahnutie:
 
https://www.apa.sk/index.php?navID=797
 

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2021 PRV

Harmonogram výziev MAS MAGURA STRÁŽOV pre rok 2021.docx (51251)

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2021 IROP

Harmonogram IROP 2021 MAGURA STRÁŽOV.pdf (656292)

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2020 IROP

 
 
Výzva č. 3/MAS_099/OH/2020 na výber odborných hodnotiteľov vyhlásená
MAS MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.
Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose
 
 
 

Výzva MAS_099/6.4/2 vyhlásená 

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Magura -Strážov) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 27.07.2020 do 30.11. 2020. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0907 797 954, mas.magurastrazov@gmail.com

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 27.07.2020

Dátum uzavretia: 30.10.2020 

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

za zdroj EÚ: 125 796,75 €
za zdroj ŠR: 41 932,25 €

Maximálna celková miera podpory žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR: 45% 

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Výzva MAS - CLLD - MAS_0996.42 aktualizácia.pdf (1217552)

 
prílohy na stiahnutie:

https://www.apa.sk/prirucka-pre-prijimatela-leader

 

Výzva MAS_099/7.5/2. vyhlásená 

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Magura -Strážov) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 03.07.2020 do 30.09. 2020. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0907 797 954, mas.magurastrazov@gmail.com

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 03.07.2020

Dátum uzavretia: 30.10.2020 Pozor ZMENA!

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:


za zdroj EÚ: 90 000,00 €
za zdroj ŠR: 30 000,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Výzva MAS - CLLD - MAS_0997.5-3 aktualizácia verzia 1.3.pdf (994,6 kB)

Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov pr _12.12.2019.pdf (1,6 MB)

 

prílohy na stiahnutie:

https://www.apa.sk/prirucka-pre-prijimatela-leader

 

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2019 PRV

 

Harmonogram výziev MAS MAGURA STRÁŽOV pre rok 2019.docx (49,2 kB)