Informácia o realizácií projektu Animačné náklady MAS Magura-Strážov. Pre viac informácií zverejňujeme informačný plagát projektu
  

plagat PRV.pdf (574435)

 

 

 

   Z geografického hľadiska územie MAS pokrýva súvislú oblasť na okraji  pohorí Strážovské vrchy a Malá Magura. K pôvodným trinástim odľahlejším podhorským obciam tvoriacim Mikroregión Magura-Strážov, sa pripojilo 6 väčších  "prímestských" obcí a 1 mesto, aby tak vytvorili súvislejší a vyváženejší celok. Vznikla tak možnosť lepšej spolupráce, pestrejšia mozaika východiskových situácií v jednotlivých obciach umožnila spojiť  navzájom svoje príležitosti a nedostatky. Celé územie je dobre navzájom prepojené komunikáciami, čo uľahčuje vzájomný kontakt jednotlivých obcí.

            Združenie má právnu subjektivitu. Je samostatným, dobrovoľným a nepolitickým združením fyzických a právnických osôb.

Základné údaje

  • Právna forma: občianske združenie
  • Počet členov: 41
  • Počet obcí/mesto: 20
  • Počet obyvateľov: 26 642
  • Hustota: 89,63

Mapa územia MAS Magura-Strážov

Verejný sektor (členovia): Bojnice, Čavoj, Dlžín, Horná Poruba, Kanianka, Kocurany, Kostolná Ves, Košeca, Košecké Podhradie, Lazany, Liešťany, Nevidzany, Nitrianske Rudno, Opatovce nad Nitrou, Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce,Temeš, Valaská Belá a Zliechov.